top of page

UAB PAKA Darbo našumo didinimas,
diegiant kokybės valdymo sistemas

Projekto tikslas, kokybės vadybos sistemos pagal ISO9001 ir maisto saugos vadybos sitemos pagrįstos BRCGS Packaging Materials standarto reikalavimais diegimas, siakiant  otimizuoti įmonės verslo procesus bei padidinti įmonės darbo našumą. Projekto metu sukurtos minėtos vadybos sistemos, apmokintas personalas, pasiektas itin aukštas kokybės lygis. Šios sistemos prisidės prie įmonės darbo našumo augimo ir konkurencingumo didinimo.

Finansuojama iš Europos
 regioninės plėtros fondo

 

Projekto vykdytojas:

UAB “PAKA”

www.esinvesticijos.lt

lvpa.JPG
bottom of page